Reklamy

Niekonwencjonalne podejście do reklamy. Reklamujemy produkt lub wydarzenie po przez nagranie filmu z cechami montażu teledyskowego. Nie jest to reklama oraz nie jest to teledysk, dlatego nazywamy to reklamówką.